BİLMER KAYNAK MAKİNE SAN.TİC LTD ŞTİ BURSA


www.bilmerkaynak.com     bilgi@bilmerkaynak.com  0541 3268204
KURUMSAL
Firma Tanıtım
İletişim
Yeteneklerimiz
Bu sitede kullanılan bazı bilgi ve dökümanlar www.magmaweld.com.tr adresinden alınmıştır. Bu sebeple adı geçen siteye yönlendirmeler içerebilir. Bu sitede kullanılan diğer bilgi ve dökümanlar Firmamızın Satışını ve Servis hizmetini verdiği diğer markalardır yönlendirmeler ve bilgiler oluşabilecek aksaklıklardan firmamız sorumlu değildir.

BİLMER KAYNAK MAKİNE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2021
BİLMER KAYNAK MAKİNE TEKNİK SERVİS HİZMET SÖZLEŞMESİ  
Önemli Not: Sözleşmeye konu olan arka kısımda belirtilen yol, hizmet, yedek parça , garantili veya  garantisiz hizmet , kurulum vb.  servis formunda yazan tüm açıklamalar  için aşağıdaki koşullar geçerli olacaktır.

Forma Ait bilgiler www.bilmerservis.com internet adresinden ulaşabilirsiniz.

    Bilgilere ulaşabilmeniz için gerekli bilgiye 0224 4419786 - 0541 3268204 telefondan alabilirsiniz.  

1    İşbu sözleşme Bilmer Kaynak Makine Yetkili Teknik Servisi ile Müşteri arasındaki hak ve yükümlülükleri belirlemek maksadıyla düzenlenmiştir.

2    Firmamıza arıza bildirimlerinizi mail yoluyla iletmelisiniz. Mail adresimiz bilgi@bilmerkaynak.com dur. Teknik servis hizmet süresi aksi belirtilmedikçe il sınırları içinde 24 saat /  il sınırları dışında 48 saat olacaktır.

3    Müşteri, Bilmer Kaynak Makine Yetkili Teknik Servisi'ne teslim ettiği ürün ve/veya ürünlerle alakalı olarak yapılacak iş ve işlemler hakkında tüm yetkinin ve işleyişin Servis'in yetkili uzman mühendisleri veya teknisyenlerince belirleneceğini peşinen kabul ve beyan eder.

4    Müşteri, cihazı teslim ederken cihaza ilişkin bilgiler, cihazla teslim edilen aksesuarlar ve bunların genel durumu ile arıza ve cihaz üzerinde mevcut hasar bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak forma işlendiğini bildiğini, aksi durumda meydana gelebilecek eksik ya da yanlış hizmet veya hasarlar ile her türlü sonuçtan Bilmer Kaynak Makine Yetkili Teknik Servisi'nin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5    Müşteri, formu eksiksiz doldurarak arıza durumunu belirtmiş olsa dahi bunun uzmanlık gerektiren bir inceleme ile tespit edilmesi gerektiğinden hiçbir bağlayıcılığı olmadığını, Bilmer Kaynak Makine Yetkili Teknik Servisi tarafından yapılan inceleme sonucu belirlenen arıza durumunun doğru olduğunu peşinen kabul ve beyan eder.

6    Müşteri, garanti kapsamı ve bu kapsamdaki haklarına ilişkin bilgileri satın alma sırasında ürünü ile birlikte kendisine teslim edilen kullanım kılavuzundan edindiğini, garanti kapsamında bulunmayan durumlarla alakalı bilgi sahibi olduğunu ve ürünün garanti süresi devam etse dahi garanti kapsamı harici durumlar için ek ücretlendirme yapılacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

7    Müşteri, Garanti süresinin üretici tarafından belirlenerek garanti belgesinde, internet sitesinde veya karşılıklı imzalanmış olan sözleşmede şartları ve bilgileri kabul eder.

8    Bilmer Kaynak Makine Yetkili Teknik Servisi tarafından talep edilmesi halinde orijinal faturayı veya imzalı garanti belgesini ibraz edeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

9    Müşteri hizmet sırasında talep ettiği veya edebileceği data yedekleme, programlama ve eğitim taleplerinin garanti kapsamına girmeyeceğini ayrıca ücretlendirileceğini kabul ve beyan eder.

10   Sistem onarımı esnasında özellikle yazılım ile çalışan yüksek teknoloji makinelerde (Robotik sistemler, Kaynak makineleri v.b ) ürüne ait verileri ve dataları kendisi almakla yükümlüdür. Sistemlerdeki veri kaybından sorumluluk kabul edilmeyecektir.

11   Müşteri, Bilmer Kaynak Makine Yetkili Teknik Servisi'ne gelen her ürünün fotoğrafının çekildiğini bildiğini ve izin verdiğini, darbe itirazı olması durumunun değerlendirilmesinde öncelikle bu fotoğrafların referans alınacağını, ürün üzerinde görünür ya da görünmez fiziksel hataların tespitinde teknisyen raporunun esas alınacağını kabul eder.

12   Müşteri işbu form üzerinde bilgisini vermediği veya ürün kabul aşamasında yapılan fiziksel kontrollerde görünmesi mümkün olmayan ve teknisyen incelemesi ile ortaya çıkan fiziksel hatalarla alakalı kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

13   Müşteri, ücretli onarımlar haricinde kendisinden garanti kapsamı içerisindeki tüm onarımlar için (Parça değişikliği, cihaz değişimi, yazılım vb.) onay alınmayacağını kabul ve beyan eder.

14   Müşteri, Bilmer Kaynak Makine Yetkili Servisi'nin kendisine ilettiği onarım ücretine 5 (beş) gün içerisinde onay vermediği takdirde cihazın onarılmadan kendisine iade edileceğini, Bilmer Kaynak Makine Yetkili Servisi tarafından önceden belirtilen ve teknisyen tarafından form üzerine not düşülen arıza belirleme ücretinin kendisinden talep edileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

16   Müşteri, kendi onayı ile cihazı üzerinde Bilmer Kaynak Makine Yetkili Teknik Servisi tarafından işlem ve onarım yapıldıktan sonra cihazın eski arıza düzeyine getirilmesini talep edemeyeceğini, bunun teknik olarak da mümkün olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.

17   Müşteri, cihaz üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu tespit edilen ek hasar ve onarılması zorunlu olan durumlar giderilmeden cihazın onarımının gerçekleştirilemeyeceğini bildiğini, bu hasarların onarılmasına ve maliyetlerinin yansıtılmasına peşinen onay verdiğini kabul ve beyan eder.
   
18   Müşteri, Bilmer Kaynak Makine Yetkili Teknik Servisi tarafından onarımı gerçekleştirilerek ürünü teslim alması gerektiğine ilişkin bilginin kendisine verildiği tarihten itibaren geçen 30 (otuz) günün sonunda bildirimin yapıldığı ayın aynı gününe denk gelen günün mesai saati bitimine kadar ürünü teslim alması gerektiğini, teslim almadığı üründen Bilmer Kaynak Makine  Yetkili Servisi'nin sorumlu olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.

19   Müşteri madde 6'da yer aldığı üzere bilgisi dahilinde olan garanti kapsamından; bilhassa darbe, sıvı teması ya da yetkisiz müdahale sebebiyle çıkan ürünün onarımının yapılmayacağını, fotoğrafının çekilerek ürünün Bilmer Kaynak Makine Yetkili Teknik Servisi tarafından kendisine iade edileceğini, servis giriş kaydının "Garantili" olarak yapılmasının bu durumu değiştirmeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

20   Müşteri, kullanıcı hatalarından ve cihaz kullanma kılavuzuna aykırılıktan kaynaklanan tüm arızalar garanti kapsamı dışında olduğunu, garanti süresi dolmuş ve/veya garanti kapsamı dışında kalmış cihazlar için ancak hizmet bedeli ödeyerek servis hizmeti alabileceğini, hizmet bedeli ödenmediği takdirde ürünün kendisine teslim edilmeyeceğini bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.

21  Müşteri, Bilmer Kaynak Makine Yetkili Teknik Servisi'ne kargo, nakliye veya posta yolu ile gönderdiği ve servis hizmeti sonrası bu yollardan biri ile kendisine ulaştırılmasını talep ettiği cihazların taşıma sırasında hasar, zarar ya da ziyan görmesi halinde Bilmer Kaynak Makine Yetkili Teknik Servisi'nin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

22  Müşteri, Bilmer Kaynak Makine Yetkili Teknik Servisi'ne teslim edilen cihaza başka bir lokasyonda yada Bilmer kaynak  Merkez Teknik Servisi tarafından servis hizmeti verilmesinin gerekmesi halinde ilgili yetkili teknik servise gönderilmesi ve geri dönmesi sırasında geçen sürelerin servis hizmet süresinden sayılmayacağını kabul ve beyan eder.

23  Müşteri, ücretli ürün değişimi bedellerini ürünü servise teslim anında ödeyeceğini kabul eder. 
 
24  Bakım veya onarım için yetkili servise teslim ettiğiniz cihazların ve/veya yedek parçaların değişimi halinde ilgili cihazların veya yedek parçaların tarafınıza iade edilmemesine veya  Bilmer Kaynak Makine tarafından , hurdaya ayrılmasına, çevreye kazandırılmasına veya ihraç edilmesine işbu servis formu ile onay vermektesiniz.

25  Müşteri, kullanıcı kaynaklı sorunların ürünün Bilmer Kaynak Makine Yetkili Teknik Servisi'ne bırakıldıktan sonra da devam edebileceği ve bu sebeple arızanın ilerleyebileceği konusunda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

26  Müşteri, işbu servis formunun üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı meydana gelebilecek durumlardan ve sonuçlarından dolayı Bilmer Kaynak Makine Yetkili Teknik Servisi'nin hiçbir sorumluluk taşımadığını kabul ve beyan eder.

27 Müşteri, servise cihazını resmi kimliğini ibraz ederek teslim etmeyi, teslim anında beyan ettiği bilgilerinin de doğruluğunu peşinen kabul ve beyan eder..

    SÖZLEŞME TOPLAM 27 MADDEDEN OLUŞMAKTADIR. BİR BÜTÜNDÜR VE DEĞİŞTİRİLEMEZ....
Bilmer Kaynak Makine San.Tic.Ltd.Şti.
0224 4419786
0541 3268204
Ana Sayfa        Hakkımızda       İletişim         Destek Paneli        Markalarımız